Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Rekomendujemy firmę Centrum Obsługi Szkół „EDUKATOR” jako profesjonalnego partnera w zakresie obsługi informatycznej oraz dotyczącej zakupów sprzętu informatycznego.

Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała szybkim osiągnięciem zadowalającej nas pozycji na rynku edukacyjnym. Warto zwrócić uwagę na łatwość w  nawiązywaniu kontaktu oraz szybkość w wykonywaniu zleceń. Firma „EDUKATOR” na przestrzeni kilku lat wyposażyła naszą szkołę w kilka pracowni komputerowych z kompletnym wyposażeniem, a także w pomoce naukowe do przedmiotów nauczanych w Zespole.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała nadal utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług.

mgr Anna Stec - Dyrektor Zespołu Szkół

Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie

Z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR współpracujemy od trzech lat. Firma zapewnia naszej Szkole pełną obsługę informatyczną, która obejmuje zakup i modernizację sprzętu informatycznego oraz pomoc w wypadkach awarii, stały nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w Szkole. Dużą zaletą Firmy są przeprowadzane szkolenia komputerowe dla nauczycieli. Pracownicy Firmy wykazują się odpowiednimi kompetencjami i wysokimi kwalifikacjami. Prace wykonywane są szybko i sprawnie. Pracownicy służą radą i pomocą w rozwiązywaniu wszystkich problemów.

Pan Paweł Wyrębski, wykazuje niezwykły profesjonalizm zarówno w zakresie znajomości oferowanego sprzętu jak i doradztwie przy załatwianiu spraw związanych z kupnem i sprzedażą, a przede wszystkim niezwykłą życzliwością w kontaktach z ludźmi.

Ewa Wodnicka - Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie

Od dziesięciu lat szkoła, którą kieruję współpracuje z Centrum Obsługi  Szkół EDUKATOR. Firma ta jest godna polecenia. Wszystkie zadania ujęte w umowie wykonywane są terminowo i rzetelnie. Można też liczyć na szybką i fachową pomoc przedstawiciela firmy w sytuacjach nagłych i awaryjnych. Sprzęt kupowany za pośrednictwem EDUKATORA spełnia oczekiwania i jest dobrej jakości.

Pan Paweł Wyrębski, który opiekuje się nasza placówką dba o komfort pracowników szkoły ( ewentualne naprawy robi szybko i bez zbędnego absorbowania swoją osobą ), udziela profesjonalnych porad  w zakresie obsługi sprzętu, jest dyspozycyjny i bardzo kulturalny. Współpraca z firmą Edukator naprawdę ułatwia życie w rzeczywistości zdominowanej przez multimedia i Internet.

Beata Prokopowicz - Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jest od 1 lutego 2005 r. partnerem Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w zakresie obsługi informatyczno – doradczej. Współpraca z firmą dotyczy: wdrażania nowych programów, regularnego archiwizowania danych, modernizacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego, wyposażenia i modernizacji szkolnej pracowni komputerowej oraz pracowni przedmiotowych wyposażonych w sprzęt multimedialny, sprzedaży i wdrażania różnorodnego oprogramowania dla szkoły, zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed nieautoryzowanym dostępem oraz wirusami.

Firma EDUKATOR wywiązuje się rzetelnie ze swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy. Zapewnia szybką i kompetentną obsługę serwisową. Przyjęte zlecenia wykonuje solidnie i terminowo, natychmiast reaguje na potrzeby pracowników szkoły. Profesjonalny serwis nigdy nie budził naszych zastrzeżeń.

Dziękujemy szczególnie Panu Pawłowi Wyrębskiemu za otwartość na potrzeby szkoły, kompetencje, życzliwość, elastyczność oraz indywidualne podejście do naszych problemów. Znajomość sprzętu, zdolności szkoleniowe oraz dyspozycyjność są doskonałą wizytówką dla firmy EDUKATOR.

W związku z powyższym możemy z pełną odpowiedzialnością rekomendować Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jako firmę godną zaufania oraz partnera świadczącego wysoką jakość usług informatycznych.

Alicja Kostrz - Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 134 w Krakowie wyraża pozytywną opinię i zadowolenie po kilkuletniej współpracy z firmą Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR. Dotychczasowe usługi w zakresie obsługi administracyjno - informatycznej oraz dotyczącej zakupu i modernizacji sprzętu informatycznego a także pomoc w wypadkach awarii realizowane przez tę firmę na rzecz naszej placówki oceniamy bardzo wysoko pod każdym względem.

Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie z szybkiej, terminowej i fachowej obsługi świadczonej przez firmę Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR. Profesjonalizm, wysokie kwalifikacje zawodowe oraz rzetelność to cechy, której najlepiej charakteryzują Pana Pawła Wyrębskiego działającego w ramach wskazanej firmy. Nasza dotychczasowa współpraca z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jak również zdobyte w ramach tej współpracy doświadczenia pozwalają z pełną odpowiedzialnością zarekomendować wymienioną firmę jako partnera godnego zaufania.

Iwona Nosek - Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR świadczy usługi dla Szkoły Podstawowej nr 111  w Krakowie od kilku lat. Zakres współpracy obejmuje: doradztwo,wyposażenie i modernizacje pracowni komputerowej, stronę www. Atutem przemawiającym za wyborem Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR są niskie koszty obsługi informatycznej przy zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz korzystne ceny oferowanych produktów. Prace wykonywane są  terminowo i profesjonalnie. W sytuacjach awaryjnych możemy liczyć na szybką pomoc. Polecam usługi tej firmy.

Jadwiga Piotrowska - Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 77 w Krakowie

Współpraca pomiędzy naszą szkołą, a Firmą  "Edukator" trwa od kilku lat.  Niezawodność i profesjonalna pomoc techniczna to  jej cechy.  Pracownicy firmy "Edukator" służą nam pomocą w obsłudze sprzętu, dostarczają wymagane oprogramowanie i zabezpieczenie oraz natychmiast usuwają wszelkie usterki bądź awarie. Prace wykonywane są szybko i sprawnie. Zakupiony w firmie sprzęt (tablice multimedialne z rzutnikami, laptopy, komputery stacjonarne) są wysokiej jakości, a szkolenia dla nauczycieli prowadzone profesjonalnie.Polecam współpracę z tą firmą.

Edyta Fular - Dyrektor

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie współpracuje od kilku lat z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR. Zawsze można liczyć na pomoc i szybkie, profesjonalne działanie Pana Pawła Wyrębskiego. Polecam współpracę z tą Firmą.

Sonia Czajkowska-Stach - Dyrektor Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179 z usług firmy Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR w zakresie obsługi administracyjno-informatycznej korzysta już kilka lat. Firma  EDUKATOR z zawartej umowy wywiązuje się terminowo i profesjonalnie. Przy wyborze sprzętu komputerowego i multimedialnego oferuje doradztwo, dostawę i szkolenie w konkurencyjnych cenach. W sytuacjach „awaryjnych” sprzętu lub dotyczących obsługi nowego oprogramowania zawsze możemy liczyć na niezwłoczną pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Polecamy Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jako firmę godną zaufania, wyspecjalizowaną w świadczeniu usług informatycznych w sektorze edukacji.

Iwona Jabłonka - Dyrektor Zespołu Szkół

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 im. Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 11, a Firmą  „Edukator” trwa od kilku lat. Wraz z rozwojem techniki komputerowej i multimedialnej wyposażamy naszą szkołę w coraz nowocześniejszy sprzęt, wspomagający pracę nauczycieli i uczniów.Dzięki korzystnym ofertom Firmy „Edukator” mogliśmy zakupić sprzęt multimedialny /telewizory, ekrany, rzutniki, zestawy kina domowego, głośniki/.Centrum Obsługi Szkół „Edukator” zawsze służy profesjonalną pomocą w całkowitej realizacji pomysłu. Prace wykonywane są solidnie i terminowo.Firma „Edukator” jest godna polecenia każdej Placówce Oświatowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.Szczególnie dziękujemy Panu Pawłowi Wyrębskiemu, za pełny profesjonalizmem zarówno w zakresie znajomości oferowanego sprzętu jak i w zakresie szkoleń naszych pracowników.

Łukasz Karkowski - Dyrektor Zespołu Szkół

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 W KRAKOWIE

Trwająca od kilku lat współpraca szkoły z firmą - Centrum Obsługi Edukator układa się bardzo dobrze. Zakres prac jest szeroki - tworzenie i rozbudowa szkolnego monitoringu, wyposażenie i modernizacja pracowni komputerowej, instalacja systemów audiowizualnych, strona www.

Wszystkie prace wykonywane są terminowo. Nowe oferty otrzymujemy na bieżąco, a organizowane konferencje są profesjonalne.

W sytuacjach awaryjnych możemy liczyć na szybką pomoc.

Maria Kuzak - Dyrektor Szkoły

GIMNAZJUM NR 29 IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Współpraca pomiędzy naszą szkołą a Firmą  "Edukator" trwa od kilku lat. Wraz z rozwojem techniki komputerowej i multimedialnej jesteśmy zaopatrywani przez "Edukatora" w coraz nowocześniejszy sprzęt, wspomagający prace nauczycieli, uczniów oraz administracji naszej szkoły. Dzięki korzystnym ofertom Firmy "Edukator" mogliśmy uruchomić w szkole 13 pracowni ze sprzętem multimedialnym (ekran, rzutnik, zestaw głośników), zaopatrzyć nauczycieli oraz pracowników administracji w komputery osobiste (laptopy) oraz komputery stacjonarne. Pracownicy firmy "Edukator" służą nam ponadto pomocą w obsłudze w/w sprzętu, dostarczają wymagane oprogramowanie i zabezpieczenie oraz natychmiast usuwają wszelkie usterki bądź awarie.

Pan Paweł Wyrębski , który jest bezpośrednim przedstawicielem firmy w kontaktach z naszą szkołą, wykazuje się pełnym profesjonalizmem zarówno w zakresie znajomości oferowanego sprzętu jak i doradztwie przy załatwianiu spraw związanych z kupnem i sprzedażą.

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy naszej szkoły z Centrum Obsługi Szkół "Edukator"

Wiesław Kiełbasa - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 W KRAKOWIE

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR – świadczy od kilku lat dla Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie pełną obsługę informatyczną. Obejmuje ona stały nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkole, nad stroną internetową Szkoły, zakup i modernizację sprzętu informatycznego, pomoc w wypadkach awarii. Dodatkowym atutem Firmy są przeprowadzane szkolenia komputerowe i wdrożeniowe dla nauczycieli w zakresie obsługi i wykorzystywania sprzętu informatycznego. Firma wykazuje się odpowiednimi kompetencjami i wysokimi kwalifikacjami. Prace wykonywane są szybko i sprawnie a wszelkie uwagi są przyjmowane w atmosferze dalszej chęci współpracy. Pracownicy służą radą i pomocą w rozwiązywaniu najmniejszych problemów często wykraczających poza zakres oferowanych usług.

Urszula Banaś - Dyrektor Szkoły

GIMNAZJUM NR 7 W KRAKOWIE

Centrum Obsługi Szkól Edukator jest instytucją z którą współpracuję od ponad 5 lat. Współpraca miała różny charakter, jako stała umowa, ale też jako pomoc w nagłych wypadkach. Zawsze było to szybkie, profesjonalne działanie. Czasami potrzebowałam zwykłej porady w sprawie zakupu nowego sprzętu np. tablicy interaktywnej, zawsze miałam podaną wyczerpującą informację. Przy długoletniej współpracy zdarzają się zakupy produktów wadliwych. Mogłam wtedy liczyć na wymianę artykułu bądź szybkie serwisowanie.

Firma Edukator działająca w oświacie jest godna polecenia.

Iwona Janek - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 W KRAKOWIE

Wieloletnia, nieprzerwana współpraca Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie z firmą EDUKATOR świadczy o obopólnej satysfakcji i zadowoleniu szkoły ze świadczonych przez firmę usług. Kilka lat temu firma Edukator udostępniła szkole i do dzisiaj obsługuje jej stronę internetową. Pojawiające się od czasu do czasu problemy są rozwiązywane bezzwłocznie w ramach usług serwisowych. W miarę rozwoju firmy i poszerzania jej oferty, EDUKATOR systematycznie przedstawiał szkole coraz to nowe propozycje towarów i usług; z niektórych z nich szkoła skorzystała. Zakupiony w firmie EDUKATOR sprzęt (tablica multimedialna z rzutnikiem) jest wysokiej jakości, a szkolenia dla nauczycieli prowadzone profesjonalnie. Żałuję, że nie skorzystałam z oferty EDUKATORA przy wyborze sprzętu nagłaśniającego, lepszego i tańszego, niż ten, który kupiłam samodzielnie. Z moich doświadczeń z firmą EDUKATOR wynika, że jest ona rzetelnym, zasługującym na polecenie partnerem.

Beata Wieciech - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117 W KRAKOWIE

W dzisiejszych czasach zaufanie jest podstawą współpracy z firmą, która ma dostęp do wielu informacji o działalności szkoły. Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jest wieloletnim, godnym polecenia partnerem. W profesjonalny sposób zapewnia obsługę serwisową. Przyjęte zlecenia wykonuje solidnie i terminowo, natychmiast reaguje na potrzeby pracowników szkoły. Pracownicy firmy wykazują się kompetencjami i wysokimi kwalifikacjami. Firma jest otwarta na różny zakres współpracy. Wysoko oceniam elastyczność i zaangażowanie pracowników, w tym szeroki zakres doradztwa w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych, z uwzględnieniem możliwości techniczno-finansowych szkoły. Kontakt z pracownikami jest natychmiastowy, zamawianie usług poprzez internetowy panel jest wygodne i umożliwia weryfikację realizacji zamówień. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jako profesjonalnego partnera naszej szkoły.

Artur Pasek - Dyrektor Szkoły