Kompleksowe sieci LAN i WiFi
Oferta systemów CCTV
Strefa klienta

Rekomendacje

Poniżej publikujemy opinie oraz rekomendacje uzyskane od Naszych stałych Klientów.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Rekomendujemy firmę Centrum Obsługi Szkół „EDUKATOR” jako profesjonalnego partnera w zakresie obsługi informatycznej oraz dotyczącej zakupów sprzętu informatycznego.

Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała szybkim osiągnięciem zadowalającej nas pozycji na rynku edukacyjnym. Warto zwrócić uwagę na łatwość w  nawiązywaniu kontaktu oraz szybkość w wykonywaniu zleceń. Firma „EDUKATOR” na przestrzeni kilku lat wyposażyła naszą szkołę w kilka pracowni komputerowych z kompletnym wyposażeniem, a także w pomoce naukowe do przedmiotów nauczanych w Zespole.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała nadal utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług.


mgr Anna Stec - Dyrektor Zespołu Szkół


Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie

Z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR współpracujemy od trzech lat. Firma zapewnia naszej Szkole pełną obsługę informatyczną, która obejmuje zakup i modernizację sprzętu informatycznego oraz pomoc w wypadkach awarii, stały nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w Szkole. Dużą zaletą Firmy są przeprowadzane szkolenia komputerowe dla nauczycieli. Pracownicy Firmy wykazują się odpowiednimi kompetencjami i wysokimi kwalifikacjami. Prace wykonywane są szybko i sprawnie. Pracownicy służą radą i pomocą w rozwiązywaniu wszystkich problemów.

Pan Paweł Wyrębski, wykazuje niezwykły profesjonalizm zarówno w zakresie znajomości oferowanego sprzętu jak i doradztwie przy załatwianiu spraw związanych z kupnem i sprzedażą, a przede wszystkim niezwykłą życzliwością w kontaktach z ludźmi.


Ewa Wodnicka - Dyrektor Szkoły


Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie

Od dziesięciu lat szkoła, którą kieruję współpracuje z Centrum Obsługi  Szkół EDUKATOR. Firma ta jest godna polecenia. Wszystkie zadania ujęte w umowie wykonywane są terminowo i rzetelnie. Można też liczyć na szybką i fachową pomoc przedstawiciela firmy w sytuacjach nagłych i awaryjnych. Sprzęt kupowany za pośrednictwem EDUKATORA spełnia oczekiwania i jest dobrej jakości.

Pan Paweł Wyrębski, który opiekuje się nasza placówką dba o komfort pracowników szkoły ( ewentualne naprawy robi szybko i bez zbędnego absorbowania swoją osobą ), udziela profesjonalnych porad  w zakresie obsługi sprzętu, jest dyspozycyjny i bardzo kulturalny. Współpraca z firmą Edukator naprawdę ułatwia życie w rzeczywistości zdominowanej przez multimedia i Internet.

Beata Prokopowicz - Dyrektor Szkoły


Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jest od 1 lutego 2005 r. partnerem Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w zakresie obsługi informatyczno – doradczej. Współpraca z firmą dotyczy: wdrażania nowych programów, regularnego archiwizowania danych, modernizacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego, wyposażenia i modernizacji szkolnej pracowni komputerowej oraz pracowni przedmiotowych wyposażonych w sprzęt multimedialny, sprzedaży i wdrażania różnorodnego oprogramowania dla szkoły, zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed nieautoryzowanym dostępem oraz wirusami.

Firma EDUKATOR wywiązuje się rzetelnie ze swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy. Zapewnia szybką i kompetentną obsługę serwisową. Przyjęte zlecenia wykonuje solidnie i terminowo, natychmiast reaguje na potrzeby pracowników szkoły. Profesjonalny serwis nigdy nie budził naszych zastrzeżeń.

Dziękujemy szczególnie Panu Pawłowi Wyrębskiemu za otwartość na potrzeby szkoły, kompetencje, życzliwość, elastyczność oraz indywidualne podejście do naszych problemów. Znajomość sprzętu, zdolności szkoleniowe oraz dyspozycyjność są doskonałą wizytówką dla firmy EDUKATOR.

W związku z powyższym możemy z pełną odpowiedzialnością rekomendować Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jako firmę godną zaufania oraz partnera świadczącego wysoką jakość usług informatycznych.


Alicja Kostrz - Dyrektor Szkoły


Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 134 w Krakowie wyraża pozytywną opinię i zadowolenie po kilkuletniej współpracy z firmą Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR. Dotychczasowe usługi w zakresie obsługi administracyjno - informatycznej oraz dotyczącej zakupu i modernizacji sprzętu informatycznego a także pomoc w wypadkach awarii realizowane przez tę firmę na rzecz naszej placówki oceniamy bardzo wysoko pod każdym względem.

Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie z szybkiej, terminowej i fachowej obsługi świadczonej przez firmę Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR. Profesjonalizm, wysokie kwalifikacje zawodowe oraz rzetelność to cechy, której najlepiej charakteryzują Pana Pawła Wyrębskiego działającego w ramach wskazanej firmy. Nasza dotychczasowa współpraca z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jak również zdobyte w ramach tej współpracy doświadczenia pozwalają z pełną odpowiedzialnością zarekomendować wymienioną firmę jako partnera godnego zaufania.

Iwona Nosek - Dyrektor Szkoły


Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR świadczy usługi dla Szkoły Podstawowej nr 111  w Krakowie od kilku lat. Zakres współpracy obejmuje: doradztwo,wyposażenie i modernizacje pracownii komputerowej, stronę www. Atutem przemawiającym za wyborem Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR są niskie koszty obsługi informatycznej przy zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz korzystne ceny oferowanych produktów. Prace wykonywane są  terminowo i profesjonalnie. W sytuacjach awaryjnych możemy liczyć na szybką pomoc. Polecam usługi tej firmy.

Jadwiga Piotrowska  - Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 117 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie, ul. Kurczaba 15 nawiązała współpracę od stycznia 2003 roku z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR reprezentowanym przez Pana Pawła Wyrębskiego w zakresie umowy na kompleksową obsługę informatyczną tutejszej szkoły.

Na przestrzeni wielu lat współpracy Pan Paweł Wyrębski przystosował pracownię komputerową do wykorzystania przez uczniów naszej szkoły, która została wielokrotnie zmodernizo-wana stosownie do potrzeb placówki. Ponadto zainstalował tablice interaktywne zgodnie ze zleceniem dyrektora szkoły.

Wykonał prace instalacyjne związane z funkcjonowaniem monitoringu szkoły. Na bieżąco usuwa wszelkie usterki wynikłe w trakcie pracy przy komputerach. Przeprowadził wiele szkoleń i instruktarzy pracowników dotyczących pracy i obsługi komputerów oraz tablic interaktywnych.

Centrum Obsługi Szkół jest dostawcą zamawianego sprzętu komputerowego, dostarczając go w terminach zadowalających zleceniobiorcę. Biorąc pod uwagę solidność, terminowość, zaangażowanie oraz kompetencje właściciela, możemy polecić korzystanie z usług firmy Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR.

Współpracę ocenia się na bardzo dobrą - spełniającą oczekiwania w szerokim zakresie potrzeb szkoły.

Jolanta Kluz  - Dyrektor Szkoły


Gimnazjum nr 37 w Krakowie

Współpraca pomiędzy naszą szkołą, a Firmą  "Edukator" trwa od kilku lat.  Niezawodność i profesjonalna pomoc techniczna to  jej cechy.  Pracownicy firmy "Edukator" służą nam pomocą w obsłudze sprzętu, dostarczają wymagane oprogramowanie i zabezpieczenie oraz natychmiast usuwają wszelkie usterki bądź awarie. Prace wykonywane są szybko i sprawnie. Zakupiony w firmie sprzęt (tablice multimedialne z rzutnikami, laptopy, komputery stacjonarne) są wysokiej jakości, a szkolenia dla nauczycieli prowadzone profesjonalnie.Polecam współpracę z tą firmą.

Edyta Fular  - Dyrektor Gimnazjum nr 37


Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie z firmą Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR współpracuje od roku.
Mimo krótkiego okresu współpracy, możemy wyrazić pozytywną opinię na temat działalności tej firmy.
Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR zajmuje się w naszej szkole obsługą systemu informatycznego jak również monitoringiem placówki. W razie potrzeb zaopatruje nas też w sprzęt komputerowy i audiowizualny. W związku z powyższym, możemy polecić Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jako firmę godną zaufania i odpowiedzialnego partnera do współpracy.

mgr Dorota Łasak  - Dyrektor Szkoły


Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie współpracuje od kilku lat z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR. Zawsze można liczyć na pomoc i szybkie, profesjonalne działnie Pana Pawła Wyrębskiego. Polecam współpracę z tą Firmą.


Sonia Czajkowska-Stach  - Dyrektor Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179  z usług firmy Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR  w zakresie obsługi administracyjno-informatycznej korzysta już kilka lat. Firma COS EDUKATOR z zawartej umowy wywiązuje się terminowo i profesjonalnie.  Przy wyborze  sprzętu komputerowego i multimedialnego oferuje doradztwo, dostawę i szkolenie w konkurencyjnych cenach. W sytuacjach „awaryjnych” sprzętu lub dotyczących obsługi nowego oprogramowania zawsze możemy liczyć na niezwłoczną pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Polecamy Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jako firmę godną zaufania, wyspecjalizowaną w świadczeniu usług informatycznych w sektorze edukacji.


Iwona Jabłonka - Dyrektor Zespołu Szkół


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR jest wieloletnim partnerem w zakresie obsługi informatyczno – doradczej   Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 51 w Krakowie, al. Kijowska 8,
w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków oraz Gimnazjum Sportowe Nr 76 im. Polskich Olimpijczyków. 
Współpraca dotyczy w szczególności:
- wdrażania nowych programów
- regularnego archiwizowania danych
- modernizacji sprzętu komputerowego i jego konfigurację
- wyposażenia i modernizacji szkolnej pracowni komputerowej
- wyposażania szkoły w systemy audiowizualne
- zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed wirusami
- zapewnienia szybkiej i solidnej  obsługi serwisowej

Firma COS EDUKATOR wywiązuje się wzorowo ze swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy, a często również wykraczających poza nie.
Właściciel Firmy, Pan Paweł Wyrębski,  wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i terminowo, natychmiast reaguje na potrzebę klienta, stara się służyć pomocą w każdych okolicznościach. To prawdziwy profesjonalista w swojej dziedzinie.
Z prawdziwą przyjemnością rekomendujemy Firmę COS EDUKATOR jako partnera świadczącego wysoką jakość usług informatycznych.

Katarzyna Dobrowolska - Dyrektor Zespołu Szkół

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 im. Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 11, a Firmą  „Edukator” trwa od kilku lat. Wraz z rozwojem techniki komputerowej i multimedialnej wyposażamy naszą szkołę w coraz nowocześniejszy sprzęt, wspomagający pracę nauczycieli i uczniów.Dzięki korzystnym ofertom Firmy „Edukator” mogliśmy zakupić sprzęt multimedialny /telewizory, ekrany, rzutniki, zestawy kina domowego, głośniki/.Centrum Obsługi Szkół „Edukator” zawsze służy profesjonalną pomocą w całkowitej realizacji pomysłu. Prace wykonywane są solidnie i terminowo.Firma „Edukator” jest godna polecenia każdej Placówce Oświatowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.Szczególnie dziękujemy Panu Pawłowi Wyrębskiemu, za pełny profesjonalizmem zarówno w zakresie znajomości oferowanego sprzętu jak i w zakresie szkoleń naszych pracowników.

Łukasz Karkowski - Dyrektor Zespołu Szkół

XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAKOWIE

Centrum  Obsługi Szkół EDUKATOR  świadczy od 3 lat dla tutejszego liceum pełną obsługę administracyjno – informatyczną.  Współpraca układa się bardzo dobrze.
Dzięki korzystnym ofertom  Firmy Edukator zakupiliśmy sprzęt komputerowy, dwie tablice interaktywne, kilkanaście programów komputerowych. Dodatkowym atutem Firmy są przeprowadzane szkolenia , z których chętnie korzystamy.
Przedstawicielem Firmy, z którym bezpośrednio współpracujemy jest Pan Paweł Wyrębski, który wykazuje się pełnym profesjonalizmem i rzetelnością.
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy naszej szkoły z Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR i uważam , że firma jest godna polecenia.

Marian Krampus - Dyrektor Szkoły

GIMNAZJUM NR 28 W KRAKOWIE

Trwająca od kilku lat współpraca szkoły z firmą - Centrum Obsługi Edukator układa się bardzo dobrze. Zakres prac jest szeroki - tworzenie i rozbudowa szkolnego monitoringu, wyposażenie i modernizacja pracowni komputerowej, instalacja systemów audiowizualnych, strona www.

Wszystkie prace wykonywane są terminowo. Nowe oferty otrzymujemy na bieząco, a organizowane konferencje są profesjonalne.
W sytuacjach awaryjnych możemy liczyć na szybką pomoc.

Maria Kuzak - Dyrektor Szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 7 W KRAKOWIE

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR świadczy usługi dla ZSOI nr 7 od 2003 roku. Dzięki wieloletniej współpracy mogliśmy zrealizować liczne nowatorskie pomysły. Każdy problem, który zgłaszamy, jest błyskawicznie i profesjonalnie załatwiany. Przez cały okres współpracy nie natrafiliśmy na żadną sytuację, która nie mogła być rozwiązana. Atutami przemawiającymi za wyborem COS EDUKATOR są niskie koszty obsługi informatycznej przy zapewnieniu najwyższej jakości usług oraz zawsze najkorzystniejsze ceny oferowanych produktów.

Artur Ławrowski - Dyrektor Zespołu Szkół

GIMNAZJUM NR 29 IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Współpraca pomiędzy naszą szkołą a Firmą  "Edukator" trwa od kilku lat. Wraz z rozwojem techniki komputerowej i multimedialnej jesteśmy zaopatrywani prezez "Edukatora" w coraz nowocześniejszy sprzęt, wspomagający prace nauczycieli, uczniów oraz administracji naszej szkoły. Dzięki korzystnym ofertom Firmy "Edukator" mogliśmy uruchomić w szkole 13 pracowni ze sprzętem multimedialnym (ekran, rzutnik, zestaw głośników), zaopatrzyć nauczycieli oraz pracowników administracji w komputery osobiste (laptopy) oraz komputery stacjonarne. Pracownicy firmy "Edukator" służą nam ponadto pomocą w obsłudze w/w sprzętu, dostarczają wymagane oprogramowanie i zabezpieczenie oraz natychmiast usuwają wszelkie usterki bądź awarie.

Pan Paweł Wyrębski , który jest bezposrednim przedstawicielem firmy w kontaktach z naszą szkołą, wykazuje się pełnym profesjonalizmem zarówno w zakresie znajomości oferowanego sprzętu jak i doradztwie przy załatwianiu spraw związanych z kupnem i sprzedażą.

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy naszej szkoły z Centrum Obsługi Szkół "Edukator"

Wiesław Kiełbasa - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 W KRAKOWIE

Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR – świadczy od kilku lat dla Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie pełną obsługę informatyczną. Obejmuje ona stały nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkole, nad stroną internetową Szkoły, zakup i modernizację sprzętu informatycznego, pomoc w wypadkach awarii. Dodatkowym atutem Firmy są przeprowadzane szkolenia komputerowe i wdrożeniowe dla nauczycieli w zakresie obsługi i wykorzystywania sprzętu informatycznego. Firma wykazuje się odpowiednimi kompetencjami i wysokimi kwalifikacjami. Prace wykonywane są szybko i sprawnie a wszelkie uwagi są przyjmowane w atmosferze dalszej chęci współpracy. Pracownicy służą radą i pomocą w rozwiązywaniu najmniejszych problemów często wykraczających poza zakres oferowanych usług.

Urszula Banaś - Dyrektor Szkoły

GIMNAZJUM NR 7 W KRAKOWIE

Centrum Obsługi Szkól Edukator jest instytucją z którą współpracuję od ponad 5 lat. Współpraca miała różny charakter, jako stała umowa, ale też jako pomoc w nagłych wypadkach. Zawsze było to szybkie, profesjonalne działanie. Czasami potrzebowałam zwykłej porady w sprawie zakupu nowego sprzętu np. tablicy interaktywnej, zawsze miałam podaną wyczerpującą informację. Przy długoletniej współpracy zdarzają się zakupy produktów wadliwych. Mogłam wtedy liczyć na wymianę artykułu bądź szybkie serwisowanie.
Firma Edukator działająca w oświacie jest godna polecenia.

Iwona Janek - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 W KRAKOWIE

Wieloletnia, nieprzerwana współpraca Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie z firmą EDUKATOR świadczy o obopólnej satysfakcji i zadowoleniu szkoły ze świadczonych przez firmę usług. Kilka lat temu firma Edukator udostępniła szkole i do dzisiaj obsługuje jej stronę internetową. Pojawiające się od czasu do czasu problemy są rozwiązywane bezzwłocznie w ramach usług serwisowych. W miarę rozwoju firmy i poszerzania jej oferty, EDUKATOR systematycznie przedstawiał szkole coraz to nowe propozycje towarów i usług; z niektórych z nich szkoła skorzystała. Zakupiony w firmie EDUKATOR sprzęt (tablica multimedialna z rzutnikiem) jest wysokiej jakości, a szkolenia dla nauczycieli prowadzone profesjonalnie. Żałuję, że nie skorzystałam z oferty EDUKATORA przy wyborze sprzętu nagłaśniającego, lepszego i tańszego, niż ten, który kupiłam samodzielnie. Z moich doświadczeń z firmą EDUKATOR wynika, że jest ona rzetelnym, zasługującym na polecenie partnerem.

Beata Wieciech - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 W KRAKOWIE

Współpraca pomiędzy Szkołą Podstawowa nr 55 w Krakowie,
ul. Dobczycka 20, a Centrum Obsługi Szkół EDUKATOR trwa nieprzerwanie od 2004 roku.
Zakres współpracy jest bardzo szeroki. Od pełnej obsługi informatycznej, zakupu sprzętu, prowadzenia szkoleń, poprzez profesjonalne stworzenie monitoringu wizyjnego szkoły.
Współpraca z firmą przebiega bezkonfliktowo. Wszystkie prace wykonywane są solidnie i w terminie.
Polecam współpracę z firmą EDUKATOR.

Janusz Świerczek - Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wojska Polskiego w Budzanowie

Firma "Edukator" jest rzetelna i godna zaufania. Polecam współpracę z tą firmą. Niezawodność i pomoc techniczna to  jej cechy.

Małgorzata Dymek - Dyrektor Szkoły

  • 3 lata
    gwarancji
    dla edukacji
Microsoft

Autoryzowany partner

Interactive
Sony